Profil

Jeg har de sidste 10 år arbejdet som leder i det offentlige og har bl.a. en diplom i ledelse, JTI-certificering og en projektlederuddannelse.

Foto: COK

 

 

 

 

 

Engagement og målrettethed

Ingen tvivl om, at min energi i projekter også er mit drive. Jo større engagement jo større intensitet og præcision. Jeg, Line Huge-Juul, har de sidste 10 år arbejdet som leder i det offentlige og har derfor et stort kendskab til politisk ledede organisationer.

Siden 2011 har jeg sideløbende være administrativ medarbejder i firmaet Icare2, som er privat udbyder af støttekontakt-funktion (mentorordning) til unge udsatte. Jeg har taget mig af regnskab, statusrapporter, sparring og ideudvikling. Fra 2016 deltager jeg også i det direkte pædagogiske arbejde med de unge.

Jeg har hele vejen igennem været nysgerrig på at se mit fag "ledelse" fra flere vinkler og inddrage anderledes redskaber i processen frem mod målet. Af samme grund har jeg suppleret mit praktiske arbejde i felten med uddannelse.

 

Udannelse: PRINCE2, Projektlederuddannelse, Diplom i ledelse, Innovationsmodul hos COK, JTI-certificering (samt supplerende udd. Teamkompasset, Inferiøre funktion og Typologien i grupper).

 

I marts 2016 udkom bogen "Innovation i Praksis: 5 personlige fortællinger" fra COK, hvoraf den ene er min personlige fortælling. Jeg ser ikke innovation, som spareknivens nye navn, men som en mulighed for at udvikle og skabe på ny - men det kræver, at vi tør gøre op med egne logikker, gamle vaner og udstukne snævre rammer.

Copyright © All Rights Reserved