JTI-Udviklingstest og teamsamarbejde

JTI-udviklingstest og teamsamarbejde

Individuel testtilbagemelding

Selv er jeg altid igang - elsker når blodet pumper rundt, men jeg ved godt, at øjeblikke som dette er uundværlige for kroppen, hvis det høje tempo skal holde på den lange bane.

JTI-udviklingstest bygger på Jungs arketyper. Testen har 16 typer fordelt på 4 kvadranter. JTI kigger på præferencer - altså det der er den naturlige vej for os. Sagt på en anden måde, så fortæller dette redskab noget om, hvad der er typisk for de forskellige typer og der kræver en ekstra indsats for at mestre.

 

Der arbejdes med individuelle- og teamtilbagemeldinger. Efterfølgende kan teamkompasset kobles på og via den vej give nogle mere rollerelaterede ord med på vejen.

 

 

Når der er opnået en vis fortrolighed med "det nye fælles sprog" omkring JTI, vil det være naturligt at tage fat på de områder, hvor eventuelle konflikter og samarbejdsudfordringer/-gnidninger kan dukke op... Vi skal ikke grave efter noget, der ikke er der, men gøre det synligt, hvordan vi kommer de udfordrende situationer bedst muligt i møde.

  • Ord på det der "kradser".
  • Det eller de mønstre der dukker frem, når vi føler os pressede og ude af stand til at tænke klart.

JTI-test giver den enkelte mulighed for større selvindsigt og

selvrefleksion og i sidste ende redskaber til at komme videre i de svære situationer.

JTI-test er med til at udvikle et fælles sprog og referenceramme. Det kan være en fordel i forståelsen af hinanden - at vi har noget ensartet at forstå og samarbejde udfra.

Forslag til forløb:

JTI-test med personlig tilbagemeling af 1-1,5 times varighed til både medarbejder og ledere

I plenum - Overblik over gruppens profiler via kreative gruppeopgaver og herefter dialog om samarbejdssuccesser og udfordringer.

 

Supplerende foløb:

Øvelser og skriverier om den enkeltes inferiøre funktion - det der kommer i spil, når vi er pressede og handler kluntet.

Hvordan ser vores profiler ud, når de oversættes til roller og hvem er det så, vi har overlaps med. Kan vi blive klogere på hinanden og i højere grad få mere ud af det, som giver energi.

Copyright © All Rights Reserved