Projektledelse og -opbygning

Projektledelse og -opbygning

Projektledelse har mange former og byder på mange muligheder.

 

De fleste virksomheder og offentlige institutioner skal ofte forholde sig til eller stå for opgaver - som ligger udenfor den almindelige drift og som sker på tværs af faglighed, siloer eller anden tværgående samarbejde - altså projekter.

Et samarbejde med en projektleder kan betyde klarere beslutningsgange, rollefordeling og mere tid til den øvrige drift i virksomheden.

 

Vi skal tydeliggøre og styre mod målet - og finde den bedste vej dertil. Kende til ricisi og økonomi og hele tiden forholde os til, om vores business case er i balance.

Målene kan være mange og det skal fejres...

Forslag til forløb:

Udarbejdelse af business case

Interessentanalyse

Projektbeskrivelse

Projektledelse

Praktisk kreativt "baladeforløb" (klatring, yoga...)

 

Adspredelse og alternative veje til teamudvikling kan være en øjenåbner for mange.

Copyright © All Rights Reserved