Værdier

Værdier

Vi ønsker alle - virksomhedsleder som medarbejder, at være en del af en arbejdsplads, som formår at fungere sammen!

Vi vil gerne stå i spidsen for at kunder og brugere kan mærke den gode ånd, når de træder ind hos os, så de får tillid til, at vi løser opgaven bedst.

Det kalder på succes, når vi arbejder sammen og bruger vores forskelligheder konstruktivt.

Som virksomhed eller offentlig institution/enhed vil kommu9kation.dk på en kreativ måde udvikle på de interne relationer, få mere ud af dem og på den måde være med til at skabe merværdi i forhold til den udstukne opgave.

Ingen er ens og vi kommer ingen steder ved kun at have en slags arbejdsheste i vores organisation. Det er forskelligheder tilsammen der bringer os længere og endnu længere, hvis vi bruger den viden vi har om hinanden konstruktivt. Ingen tvivl om, at et godt samarbejde sætter udvikling og innovative processer igang.

 

Noget ligger implicit i os som præferencer og andet er tillærte kompetencer. Bevidsthed om hvad der er naturligt for os og hvad der kræver ekstra energi kan måske sparre virksomheden for meget. Hvorfor blive ved med at være mødefacilitator, hvis man i virkeligheden gør det meget bedre som den mere anonyme referent? Hvorfor dele opgaver fifty fifty, hvis den ene part ville elske at have det hele?

 

Min erfaring er, at synergien opstår helt af sig selv, når der bevidst er brugt tid på at få virksomhedens medarbejdere til at se hinanden som vigtige individer i det store fællesskab. De fleste vil mene at der skal ledelse til - også her! Det giver ro i organisationen, når nogen er der til at tage de svære beslutninger og italesætte når de gamle vaner dukker snigende op...

 

I det offentlige kæmpes der ikke for at opnå højere lønninger - det er sjældent en mulighed, så guleroden skal være en anden. Græsset skal gerne opleves grønnere hvor man er...

Copyright © All Rights Reserved